Værdier

Fyrkat Q


Fyrkat Q er en klub for alle piger der har lyst til at spille fodbold. Vi har fokus på at alle pigerne skal have de bedste muligheder for udvikling.

Vi arbejder ud fra tre værdier

1. Sammenhold 

Betyder for Fyrkat Q, at alle omkring holdene og i klubben hjælper og støtter hinanden i et anerkender samarbejde. Vi tilstræber at arrangere flere sociale arrangementer i løbet af sæsonen for at styrke sammenholdet også udenfor banen. Vi understøtter forældreopbakning både i de små frivillige opgaver omkring holdene og opbakning til både træning og kampe.

2. Rummelighed

Betyder for Fyrkat Q at der skal være plads til alle spillere uanset niveau. Der skal være accept og forståelse for både trænere og spiller at der skal være plads til alle. At tage til træning og kamp i Fyrkat Q skal være forbundet med anerkendelse og glæde.

3. Udvikling

  Betyder for Fyrkat Q, at alle spillere uanset niveau skal have mulighed for udvikling sig. Der er en række initiativer i Fyrkat Q som understøtter denne udvikling se nedenstående afsnit.

  Udvikling


  Udvikling – og tekniktræning

  Fyrkat Q inviterer til 4-6 årlige udvikling og tekniktræning for alle spiller fra U8-U13 alle nærliggende klubber inviteres med.

  Talentudvikling

  Til særligt talentfulde pigerne anbefaler vi pigerne træner efter 25-50-25 modellen. Det betyder at der tilstræbes at træning organiseres således at 25 % af tiden bør spillerne udfordres af spillere under deres eget niveau, 50 % af tiden af spillere på deres eget niveau og 25 % af tiden af spillere over deres eget niveau.

  Hvis det vurderes relevant og pigerne er motiveret kan piger træne en årgang op 1 gang om ugen. Dette kan være fleksibelt i løbet af en sæson og skal løbende evalueres trænerne i mellem.


  Det kræver motiveret spillere, som har stabilt fremmøde til både træning og kamp.

  Hvis trænere ønsker at låne spillere fra andre hold til kampe, så skal dette altid først aftales med spillernes træner.

  Ønsker om andre klubbers talentprojekter eller lignende opfordre vi altid at det er i samråd med trænerne i Fyrkat Q. Suppleret med at samarbejdsudvalget holdning er at pigerne i kampsæsonen skal passe sine træninger og kampe i FykatQ. Hvis der er overskud derudover, er det ok at deltage i andre klubbers træninger.

  Der er også mulighed for individuelle træning, hvis dette ønskes kontaktes Erik på 28512470

  DBU talentsamlinger

  Hvis der er særlige talentfulde piger, så indstilles piger til DBU talentsamling. Der er udtagelsessamlinger i sidste halvår, før pigerne bliver U 14 spillere. Det er trænerne på årgangen der indstiller.

  Skoletilbud i tilknytning til Fyrkat Q

  I 7.-9- klasse er det muligt at søge ind i talentklassen Søndre Skole i Hobro. Det giver mulighed for 2 morgentræning i samarbejde med Hobro IK. Læs mere her: https://hobrosondreskole.aula.dk/

  I 10. klasse er der mulighed for at gå på en fodboldlinje, hvor der veksles mellem teori og praksis. Dette er også et samarbejde med Hobro IK. Læs mere her: https://mf10.aula.dk/

  På Mariagerfjord Gymnasiet kan man vælge en Sport+ linje, som giver mulighed for to morgentræning. Læs mere her: https://mf-gym.dk/

  Samarbejdsudvalget – januar 2024