Samarbejdsaftale 2020

Samarbejdsaftale 2020

Formål:

 • At styrke klubbernes mulighed for at kunne skabe et attraktivt tilbud for pigerne fra U11 til U18
 • At fastholde og øge antallet af pigefodboldspillere i de respektive samarbejdsklubber.
 • At sikre en stabil og stabil og udviklende pigeafdeling, hvor spillerne kan få udfordringer der svarer til deres alder og/eller niveau.

Samarbejdspartnere:

 • Klubberne i samarbejdet er pr. 2019.
  Valsgård IF
  Hobro IK
  Jarl Arden
  Mariager IK
 • Der kan løbende optages nye klubber i samarbejdet. En evt ny klub kan optages i samarbejdet til næstkommende sæsonopstart.   

Samarbejdsudvalg:

 • Blandt klubberne er der nedsat et samarbejdsudvalg. Samarbejdsudvalget består af to repræsentanter fra hver klub.


Kontingenter:

 • Spillerne betaler kontingent til den af samarbejdsklubberne de kommer fra.
 • Nye spillere er fritstillet i forhold til hvilken klub de melder sig ind i. Dog anbefales det at man melder sig ind i den klub hvor man geografisk er tættest på.
 • Kontingentet er ens i alle samarbejdsklubberne.
 • Spillercertifikatet ligger i de respektive klubber og det er klubbernes ansvar at sørge for at den enkelte spiller er spilleberettiget.


Økonomi

 • Holdsamarbejdet har egen økonomi og eget regnskab fra 1.1. til 31.12
 • Holdsamarbejdet dækker udgifter til holdtilmelding (DBU og Stævner), dommerudgifter, trænerlønninger, spillersæt samt træneruddannelse.
 • Moderklubbernes andel af omkostningerne fastlægges af samarbejdsudvalget ud fra indtægter og udgifter.
 • Medlemstilskud tilfalder moderklubberne
 • Holdsamarbejdet har mulighed for at finde sponsorer, som dog skal godkendes af de enkelte bestyrelser. Dette for at sikre at der ikke ”stjæles” sponsorer fra de enkelte klubber.